MIS 4.0 Dashboard โรงพยาบาลรัตนบุรี

3

ผู้รับบริการวันนี้
(เดือนนี้ 940 คน / 1,033 ครั้ง)

รายละเอียด

1

Admit วันนี้
(เดือนนี้ 69 คน / 69 ครั้ง)

รายละเอียด

0

แพทย์แผนไทย วันนี้
(เดือนนี้ 24 คน / 19 ครั้ง)

รายละเอียด

0

ทันตกรรม วันนี้
(เดือนนี้ 138 คน / 138 ครั้ง)

รายละเอียด

โรคติดต่อที่สำคัญ

อันดับโรคติดต่อที่ต้องรายงานเดือนนี้

รหัส506 ชื่อโรค จำนวน(ราย)
15 ไข้หวัดใหญ่ [15] Infuenza, (Flu) 1
37 โรคซิฟิลิส, โรคซิฟิลิสแต่กำเนิด [37] Syphilis 1
92 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [92] Coronavirus disease 2019 (COVID-19), MISC from COVID-19 1

ประกาศ

11
wauy 15 พ.ย. 2565 14.02 น.
สามารถตรวจสอบประวัติการใช้งานได้ไหมครับอาจารย์
ghost 18 มี.ค. 2562 11.45 น.
จัดทำ Dashboard ข้อมูลและสถิติต่างๆในงานให้บริการ
ghost 13 มิ.ย. 2561 10.47 น.
รอกรรมการ MIS ทดสอบระบบครับ
ghost 19 เม.ย. 2561 17.32 น.
เพิ่มระบบรายงาน End User ประมวลจากฐานข้อมูล HOSxP ให้ทำได้ผ่านอินเตอร์เน็ต
ghost 6 เม.ย. 2561 00.43 น.
ปรับปรุง เพิ่มเติมระบบการแจ้งปัญหาและสอบถามการใช้งาน
ghost 5 เม.ย. 2561 11.57 น.
ปรับปรุงระบบแจ้งเตือนหน้าเว็บ
ghost 26 ก.พ. 2561 09.44 น.
เริ่มทดสอบการใช้งาน
ghost 23 มี.ค. 2561 09.44 น.
ปรับปรุงระบบแสดงผลงานทั่วไปหน้าหลัก
ghost 16 มี.ค. 2561 09.44 น.
การจัดเก็บประวัติเข้าใช้งาน
ghost 12 มี.ค. 2561 09.43 น.
เชื่อมต่อระบบแจ้งเตือนเข้ากลุ่มไลน์โดย Line Notify
ghost 1 ม.ค. 2561 09.43 น.
เริ่มจัดทำตามแผนคณะกรรมการ MIS

คู่มือและข้อตกลงการใช้งาน